Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Το www.nerdula.net είναι η ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας «Nerdula Creative Lab ΙΚΕ» που εδρεύει στην οδό Λαέρτου 38-40, Αθήνα, με ΤΚ 11633, στην Ελλάδα.

Σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται, ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Nerdula C.L. ώστε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε, καθώς η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.nerdula.net συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επισκέπτεται την Ιστοσελίδα είτε για απλή επίσκεψη, είτε με σκοπό την αγορά ή τη λήψη πληροφοριών, ορίζεται ως «χρήστης» και η χρήση της ιστοσελίδας από αυτόν διέπεται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης («ΓΟΠΧ»).

1. Προσωπικά Δεδομένα και απαραίτητες πληροφορίες που συλλέγονται

Η Nerdula C.L., στο πλαίσιο της παρούσας ιστοσελίδας, συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών, τα οποία επεξεργάζονται αυτόματα, καταχωρούνται και αποθηκεύονται με απόλυτη διακριτικότητα και σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων και των διατάξεων που αφορούν σε αυτές. Οι όροι χρήσης αυτών των στοιχείων αναφέρονται στην ενότητα «Πολιτική απορρήτου & Cookies» αυτής της ιστοσελίδας.

2. Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας www.nerdula.net συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών, φωτογραφιών, σημάτων, πωλούμενων βιβλίων, κλπ. αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας «Nerdula Creative Lab ΙΚΕ» και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κύριοι του περιεχομένου είναι η Nerdula C.L., οι συνεργάτες της και όσοι την αδειοδοτούν ή διαφημίζονται μέσω αυτής. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο του www.nerdula.net , καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο.

Επίσης, τα βιβλία, ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό ή προϊόν, που πωλούνται ή διανέμονται δωρεάν στο ηλεκτρονικό κατάστημα και ιστοσελίδα www.nerdula.net προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Τα προϊόντα αυτά διατίθενται, αποκλειστικά και μόνο, για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική χρήση. Τα ψηφιακά βιβλία μπορούν να μεταφερθούν σε κάθε συσκευή Η/Υ, Tablet και κινητά τηλέφωνα Smartphones με λειτουργικό σύστημα Android ή Apple iOS απεριόριστες φορές. Κάθε άλλη χρήση, αντιγραφή, έκδοση, τροποποίηση, αναδιανομή ή άλλη παρόμοια ενέργεια, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγκριση της Nerdula C.L., απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο χρήσης ευθύνεται έναντι της Nerdula C.L. για κάθε ευθύνη, απώλεια, κόστος ή ζημία που θα προκύψει από αυτή την παράνομη χρήση.

3. Ευθύνη

3.1. Πρόσβαση και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας

Ο χρήστης χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη. Η Nerdula C.L δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιουδήποτε είδους βλάβες μπορεί να προκληθούν σε χρήστες μετά από μη εγκεκριμένη χρήση. Επιπρόσθετα, Η Nerdula C.L δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους πιθανές άμεσες ή έμμεσες βλάβες, ανεξαρτήτως της αιτίας, την προέλευσης, της φύσης και των συνεπειών τους, χωρίς περιορισμό σε δαπάνες που προκύπτουν από την αγορά των προϊόντων της ιστοσελίδας, απώλειες ή κέρδη πελατών, πληροφοριών ή άλλου είδους απωλειών που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή μη της Ιστοσελίδας.

3.2. Περιορισμός Ευθύνης

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα www.nerdula.net χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και πως το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει», χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς:

α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας www.nerdula.net

β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Σχετικά με τυχόν προβαλλόμενο περιεχόμενο τρίτων, που είναι πιθανό να διατίθεται στην ιστοσελίδα, η Nerdula C.L δεν μπορεί να ελέγχει ούτε την ασφάλεια αλλά ούτε και το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, η Nerdula C.L δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης, της πρόσβασης ή της αδυναμίας χρήσης του περιεχομένου των τρίτων μερών.

Η Nerdula C.L δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Nerdula C.L δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στον υπολογιστή του χρήστη, τόσο από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου από την αυτήν λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται στο ψηφιοποιημένο έντυπο που λαμβάνει ο χρήστης.

Η Nerdula C.L δεν ευθύνεται για συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε τράπεζα. Όλες οι συναλλαγές με χρήση πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιούνται για αγορά έντυπων ή ψηφιακών βιβλίων ή άλλων προϊόντων που εμπορεύονται από την εταιρεία Nerdula C.L και υποστηρίζονται με αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας σε συνεργασία με τράπεζες.

Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.

4. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις Χρήστη

Ο επισκέπτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς σχετικά με την συμπεριφορά του στο διαδίκτυο και το αποδεκτό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας και οφείλει να συμπεριφέρεται με σεβασμό στα δικαιώματα των υπολοίπων χρηστών του διαδικτύου.

Ως εκ τούτου, ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα www.nerdula.net σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, ο χρήστης δηλώνει επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την www.nerdula.net για:

• για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας www.nerdula.net ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη της Nerdula C.L ή τρίτους

• για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν την Nerdula C.L και την ιστοσελίδα της, ή άλλους χρήστες

• για να μεταφέρει, «ανεβάσει» ή στείλει με e-mail περιεχόμενο που προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό, επιζήμιο, άσεμνο, περιεχόμενο που προσβάλει την ιδιωτικότητα του άλλου ή με άλλο τρόπο βλαπτικό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του για την προσωπική του εικόνα

• για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε chats ή παρόμοιες υπηρεσίες

• για να βλάψει ανηλίκους

• για να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν προορίζονται για τέτοιου είδους χρήση ή να αποκτήσει πρόσβαση σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση

• για να επιχειρήσει να διερευνήσει ή να «δοκιμάσει» την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης χωρίς πρότερη εξουσιοδότηση

Ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, η Nerdula C.L μπορεί να κινήσει όλες τις δυνατές διαδικασίες και να τερματίσει την χρήση της ιστοσελίδας, ή μίας ή περισσότερων υπηρεσιών αυτής, για κάποιον χρήστη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για κάθε αιτία που παραβιάζει τους ΓΟΠΧ.

Η Nerdula C.L διατηρεί με κάθε επιφύλαξη το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης από τον χρήστη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που θα υποστεί, ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης του με τους ΓΟΠΧ αυτής της Ιστοσελίδας.

5. Τροποποιήσεις

Η Nerdula C.L διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς προειδοποίηση.

Για να μείνετε ενήμεροι για κάθε πιθανή τροποποίηση, η Nerdula C.L θα συνιστούσε στον χρήστη να ξαναδιαβάζει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης τακτικά, και πριν την χρήση της ιστοσελίδας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 1/11/2021